Fotogalerie 2010

 Fotografie ze soutì�e

O nejlepšího ètenáøe/ètenáøku Solanské knihovny naleznete zde:

www.decany.cz/knihovna/ctenar-roku-2010/

 

Kontakt: Marcela Rulfová  E-mail: marcelarulfova@seznam.cz