Ceník

Ceník placených služeb a poplatků
 
Příloha Knihovního řádu Místní knihovny Solany  
 
I. Registrační poplatek
   Registrační poplatek se vybírá předem a to ve výši
   20 ,-za kalendářní rok – děti do 15 let
   25 ,- za kalendářní rok – dospělí čtenáři a mládež od 15 let
   Od poplatku jsou osvobozeni čtenáři starší 70 let.
 
II. Sankční poplatky
a) Ztráta čtenářského průkazu
- za manipulaci a vystavení duplikátu čtenářského průkazu ztraceného v období jeho platnosti   ( původní nebo prodloužené ) se účtuje:
manipulační poplatek                                  10,-Kč

 

 
b) Náhrada všeobecných škod
- čtenář je povinen nahradit škodu, zaviněnou přímo zanedbáním povinností ( podle občanského zákoníku č. 70/1983 Sb. upraveného novelou ze dne 5.11.1991, § 442, odst.2 )
- při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto formy náhrady:
 1/ uvedení do původního stavu
 2/ dodání kopie ( ztraceného, zničeného ) díla
 3/ dodání jiného vydání díla
 4/ finanční náhrada ( cena díla podle cen na trhu v době ztráty )
- mimo vlastní náhradu ( jakýmkoliv způsobem 1/ až 4/ ) se vybírá
 manipulační poplatek                      50,-Kč /kus – u knih
                                                         10,-Kč/kus – u periodik        
 
III. Další sluľby
- za zprostředkování ( poštovné, balné ) MVS ( Meziknihovní výpůjční služba )
  se účtuje manipulační poplatek            40,-Kč/ kus
- oznámení rezervace dokumentu          zdarma
 
 
Tento ceník vstupuje v platnost dne 23.10. 2012
Kontakt: Marcela Rulfová  E-mail: marcelarulfova@seznam.cz