Fotogalerie 2012

Školení ve vyhledávání v ON-LINE katalogu

 

Bleší trh pro koèky

Foto: Martin Landa

(Dobroèinný jarmark pro opuštìné koèky z Azylu LUCKY v Èernivi u Lovosic, 1.9.2012)

Den Zemì 22.4.2012

 

Fotografie z vyhlašování soutì�e o Nejlepšího ètenáøe za rok 2011 (28.3.2012)

Kontakt: Marcela Rulfová  E-mail: marcelarulfova@seznam.cz