Fotogalerie 2011

Fotografie ze Svatomartinského lampionového prùvodu 11.11.2011

Fotografie z "Týdnu knihoven" 

 

 

 

kde je ten poklad?Venda uèí Lisu z Rakouska, jak se co øekne èeskyHrajeme hru Kde ta kní�ka mù�e být?Kdo si hraje (a ète), nezlobí!Teto, pùjè si tohle!Vyhlášení vítìzù soutì�e o nejpìknìjší obrázek na téma: Co dìláme v knihovnìV knihovnì je �ivo :)

Kontakt: Marcela Rulfová  E-mail: marcelarulfova@seznam.cz